همه ی ما گردهم آمدن آغاز مسیر است، با هم ماندن پیشرفت است، و با هم کار کردن، موفقیت» آدمها می آیند. گاهی در زندگیت می مانند و گاهی در خاطره ات. آنها که در زندگیت می مانند همسفر می شوند ، آنها که در خاطرت می مانند کوله پشتی تمام تجربیاتت برای سفر. گاهی تلخ ، گاهی شیرین، گاهی با یادشان لبخند میزنی . گاهی یادشان لبخند از صورتت برمیدارد. اما تو لبخند بزن به تلخ ترین خاطره هایت . هرچه بود، هرچه گذشت . آدمها می آیند و این آمدنها باید رخ دهد، تا تو بدانی آمدن را همه بلدند این ماندن است که هنر می خواهد. tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com 2020-06-04T12:02:40+01:00 mihanblog.com عکسای برنامه صعود قله خرسنگ جنوبی 2019-07-28T12:43:04+01:00 2019-07-28T12:43:04+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/337 یکی از همه ی ما تاریخ برنامه : سوم مرداد ماه 1398 فشم، روستای آبنیک، دشت جانستون، قله خرسنگ ارتفاع قله: 3940 مترمدت زمان صعود:  پنج ساعت و نیمقله خرسنگ جنوبیبقیه عکسا در ادامه مطلب  تاریخ برنامه : سوم مرداد ماه 1398 

فشم، روستای آبنیک، دشت جانستون، قله خرسنگ 

ارتفاع قله: 3940 متر

مدت زمان صعود:  پنج ساعت و نیم
قله خرسنگ جنوبی

بقیه عکسا در ادامه مطلب 

]]>
عکسای مسیر تنگه لاسک و دریاچه سیاهرود 2019-07-17T06:09:05+01:00 2019-07-17T06:09:05+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/335 یکی از همه ی ما تاریخ برنامه: 20 تیر 1398فاصله تهران تا روستای لزور: 165 کیلومترنشانی: کیلومتر 110 جاده فیروز کوه ، دور برگردان تابلوی ارجمند، آخرین روستای بخش ارجمند، روستای لزورمدت زمان طی مسیر از روستا تا دریاچه: 4 ساعتتلفن راننده نیسان، آقای اسفندیاری  09125173945  ( جهت هماهنگی رفت و برگشت تا دریاچه) دریاچه سیاهرود در ارتفاع 3000 متریبقیه عکسا در ادامه مطلب  تاریخ برنامه: 20 تیر 1398

فاصله تهران تا روستای لزور: 165 کیلومتر

نشانی: کیلومتر 110 جاده فیروز کوه ، دور برگردان تابلوی ارجمند، آخرین روستای بخش ارجمند، روستای لزور

مدت زمان طی مسیر از روستا تا دریاچه: 4 ساعت

تلفن راننده نیسان، آقای اسفندیاری  09125173945  ( جهت هماهنگی رفت و برگشت تا دریاچه) دریاچه سیاهرود در ارتفاع 3000 متری

بقیه عکسا در ادامه مطلب 

]]>
گزارش برنامه صعود قله پیرزن کلون و مهر چال 2019-07-02T10:07:43+01:00 2019-07-02T10:07:43+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/333 یکی از همه ی ما تاریخ برنامه: پنجشنبه 6 تیرماه 1398 مسیر صعود: روستای امامه، دشت مهرچال ، یال جنوبی قله تعداد نفرات: 13مدت زمان صعود قله پیرزن کلون: 7 ساعت و بیست و پنج دقیقه با احتساب استراحت و گام آهستهمدت زمان صعود قله مهر چال از قله پیرزن کلون: نیم ساعتمدت زمان کل برنامه: 14 ساعتکل مسافت رفت و برگشت: 22 کلیومترنمای قله پیرزن کلون از قله مهرچال بقیه عکسا در ادامه مطلب  تاریخ برنامه: پنجشنبه 6 تیرماه 1398 

مسیر صعود: روستای امامه، دشت مهرچال ، یال جنوبی قله 

تعداد نفرات: 13

مدت زمان صعود قله پیرزن کلون: 7 ساعت و بیست و پنج دقیقه با احتساب استراحت و گام آهسته

مدت زمان صعود قله مهر چال از قله پیرزن کلون: نیم ساعت

مدت زمان کل برنامه: 14 ساعت

کل مسافت رفت و برگشت: 22 کلیومترنمای قله پیرزن کلون از قله مهرچال 

بقیه عکسا در ادامه مطلب 

]]>
عکسای برنامه صعود قله توچال از ایگل 2019-06-19T04:35:13+01:00 2019-06-19T04:35:13+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/331 یکی از همه ی ما تاریخ برنامه: 23 خرداد همه ی ما در قله توچال بقیه عکسا در ادامه مطلب  تاریخ برنامه: 23 خرداد همه ی ما در قله توچال 

بقیه عکسا در ادامه مطلب 
]]>
عکسای قله توچال 2019-05-26T11:05:07+01:00 2019-05-26T11:05:07+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/329 یکی از همه ی ما تاریخ صعود: 2 خرداد 1398  منطقه دربند میدان مجسمه بقیه عکسا در ادامه مطلب   تاریخ صعود: 2 خرداد 1398 


 
منطقه دربند میدان مجسمه 

بقیه عکسا در ادامه مطلب  

]]>
عکسای صعود قله شاه نشین 2019-05-13T13:04:46+01:00 2019-05-13T13:04:46+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/327 یکی از همه ی ما تاریخ برنامه: پنج شنبه 19 اردیبهشتمسیر صعود: امامزاده داوود فرود: با تله کابین ایستگاه هفت توچالمدت زمان صعود : شش ساعت با برف کوبی فراوانشروع برنامه بقیه عکسا در ادامه مطلب  تاریخ برنامه: پنج شنبه 19 اردیبهشت

مسیر صعود: امامزاده داوود
 فرود: با تله کابین ایستگاه هفت توچال

مدت زمان صعود : شش ساعت با برف کوبی فراوانشروع برنامه 

بقیه عکسا در ادامه مطلب 

]]>
عکسای برنامه قله کلکچال 2019-04-30T11:21:05+01:00 2019-04-30T11:21:05+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/325 یکی از همه ی ما تاریخ اجرای برنامه : 5 اردیبهشت 98 بقیه عکسا در ادامه مطلب  تاریخ اجرای برنامه : 5 اردیبهشت 98 


بقیه عکسا در ادامه مطلب 
]]>
عکسای برنامه دربند، هتل اسون ، ایستگاه پنج 2019-04-14T08:29:34+01:00 2019-04-14T08:29:34+01:00 tag:http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/322 یکی از همه ی ما تاریخ برنامه: 22 فروردین ماه 98بقیه عکسا در ادامه مطلب  تاریخ برنامه: 22 فروردین ماه 98بقیه عکسا در ادامه مطلب 


]]>